Jump to content

IROS - poradenství - vzdělávání - supervize

Dlouhodobě se zabývám poradenstvím, vzděláváním a supervizemi v oblasti lidských zdrojů. Mými klienty jsou komerční a výrobní společnosti, dále veškeré cílové skupiny zaměstnanců z rezortu zdravotnictví a sociálních služeb. Vzdělávání a poradenství je cíleno na rozvoj a posílení osobnosti člověka, jeho motivaci, sebevzdělávání, schopnost sebereflexe, podporu vztahů a týmové spolupráce.

Ve své práci využívám zkušenosti z pobytu a realizace projektů v zahraničí a spolupráce se zahraničními partnery.

Ing. Irena Osvaldová
majitelka společnosti